Op het gebruik van deze website (https://www.plotternederland.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Plotternederland.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Plotternederland.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Plotternederland.nl aanvaardt geen schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op het basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Plotternederland.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

Aansprakelijkheid
Plotternederland.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website geen fouten bevat. Helaas kunnen wij dit niet garanderen. Plotternederland.nl is niet aansprakelijk indien er sprake is van ‘kennelijke’ (type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere bezoeker van de website zou moeten kunnen aannemen dat het om een fout moet gaan. Komt u ergens een fout tegen? Dan zouden wij het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur uw e-mail naar info@plotternederland.nl

Rechten
Alle publicaties en uitingen van Plotternederland.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Plotternederland.nl, of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties en grafisch materiaal.
Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plotternederland.nl

Uw gegevens
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is of op grond van een wettelijk voorschrift.

Wijzigingen
Plotternederland.nl kan en mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

Email
Plotternederland.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Plotternederland.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.
Plotternederland.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Plotternederland.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Settings

Click for more products.
No products were found.

Menu