Algemene informatie

Plotternederland.nl hecht veel waarde aan uw privacy. In dit privacy statement informeren wij u graag over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en hoe wij uw gegevens vertrouwelijk zullen behandelen.

Op verschillende momenten verwerken wij uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u een product bestelt in onze webshop. Plotternederland.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Wij kunnen dit privacy statement aanpassen en adviseren u daarom dit privacy statement telkens te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons actuele privacybeleid.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Plotternederland.nl over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of wanneer u deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Plotternederland.nl via klantenservice@plotternederland.nl

Plotternederland.nl zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt heeft en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

(1) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Het verwerken en uitvoeren van uw bestellingen/verzoeken;
- Het afstemmen van onze producten en diensten op uw wensen;
- Het bijhouden van uw persoonlijke voorkeuren;
- Het doen van persoonlijke suggesties en advisering over onze producten en diensten;
- Ter verbetering van onze dienstverlening;
- Om u te informeren over onze producten, diensten, evenementen en acties;
- Om u gepersonaliseerde reclame-uitingen en aanbiedingen te kunnen doen;
- Het doen van analyses en het maken van rapporten op geaggregeerd niveau;
- Het verwerken van feedback en afhandelen van eventuele klachten;
- Ter beveiliging van de gegevensverwerking;
- Ter bescherming van eigendommen/personen;
- Het tegengaan van fraude;
- Ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen.

(2) Registratie website
2a. Om zo plezierig mogelijk van onze webshop gebruik te kunnen maken, raden wij u aan om daarvoor een account aan te maken. Als geregistreerde klant kunt u uw bestelling eenvoudig volgen, facturen bekijken en/of downloaden, nog makkelijker bestellingen plaatsen en u wordt herkend bij een volgende bestelling, zodat u nog gemakkelijker kunt winkelen bij ons. Het aanmaken van een account in de webshop kan met uw e-mailadres of door in te loggen via uw Facebook-account.

2b. Wanneer u een account aanmaakt op onze webshop met uw e-mailadres registreren we de door u opgegeven gegevens, uw persoonlijke voorkeuren en een toestemming voor het versturen van direct marketing berichten. U kunt zich hiervoor uitschrijven door op de link in de mails te klikken, door contact met ons op te nemen of door dit in uw account te wijzigen.

2c. Wanneer u een account aanmaakt door een koppeling te maken met uw Facebook-profiel, verwerken wij, naast de hierboven genoemde gegevens, de gegevens uit uw openbare Facebook-profiel die noodzakelijk zijn om u als gebruiker van uw account te identificeren en contact met u op te kunnen nemen.

2d. Indien u voor het plaatsen van uw bestelling, inlogt via uw account, worden bij het plaatsen van een bestelling op de webshop de gegevens over uw bestelling automatisch aan uw account gekoppeld. Op die manier heeft u een overzicht van hetgeen u eerder bij ons heeft gekocht en kunnen wij uw bestelling nog efficiënter in behandeling nemen. Indien u een bestelling plaatst, verwerken wij alle noodzakelijke gegevens om de bestelling af te handelen waaronder uw naam, (aflever) adres, e-mailadres, gegevens over uw bestelling, betalingsgegevens en uw eventuele feedback.

(3) Online winkelen zonder account
In de webshop kunt u ook zonder account winkelen. Wij verwerken in dat geval alleen de volgende persoonsgegevens van u die noodzakelijk zijn voor de goede afhandeling van uw bestelling: uw naam, (aflever) adres, e-mailadres, gegevens over uw bestelling, betalingsgegevens en uw eventuele feedback.

(4) Direct Marketing
4a. Wij kunnen u nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere marketing berichten sturen. Indien wettelijk vereist vragen wij hiervoor toestemming via de webshop of e-mail.

4b. Om gepersonaliseerde direct marketing berichten te kunnen sturen kunnen wij uw gegevens koppelen aan de gegevens die wij reeds van u verwerken als klant.

4c.  U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze direct marketing berichten. U kunt daarvoor klikken op de link in het bericht of contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens).

(5) Cookies
Om het gebruik van onze webshop in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van de webanalyse-tools Google Analytics, aangeboden door Google. Deze tools stelt ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het meest worden bekeken. Ook maken we gebruik van een Pixel, aangeboden door Facebook, en Google Ads. Hiermee kunnen wij zien hoe een advertentie presteert, advertenties optimaliseren om ze relevant te houden.
Zie Google Ads Privacy Statement

Voor de volledige informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar:

Zie Google Analytics Privacy Statement
Zie Facebook Pixel Cookies Policy

De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website en advertenties te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren.
Voor de volledige informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking van VanZus B.V. verwijzen wij u naar de verklaring in onze cookie policy.

(6) Sociale media
6a. Plotternederland.nl maakt gebruik van de sociale media, zoals Facebook en Instagram.
Wanneer u ons volgt op onze sociale media accounts of via uw eigen sociale media account met ons communiceert, kunnen wij de gegevens van uw openbare profiel van uw sociale media account verwerken. Afhankelijk van de instellingen van uw profiel en de actie die u kiest (zoals ons nieuwsbericht liken op Facebook) kunnen onze marketingberichten en nieuwsberichten worden getoond op uw overzichtspagina.

6b. Wanneer u via sociale media met ons communiceert (bijvoorbeeld door content te plaatsen op ons profiel, persoonlijke berichten te sturen of berichten te liken) kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw berichten of getoonde interesse te beantwoorden.

(7) Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
7a. Ondernemingen binnen de groep waartoe Plotternederland.nl behoort, kunnen wanneer dat noodzakelijk is ook toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Verder kan Plotternederland.nl uw persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstanties indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in geval van verdediging van haar rechten in een juridische procedure.

7b. Plotternederland.nl kan bij het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverlening van anderen. Deze met zorg uitgekozen dienstverleners treden op als bewerker namens Plotternederland.nl.
Wij hebben met deze dienstverleners afspraken gemaakt over de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

(8) Beveiligen en bewaren
8a. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking.

8b. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers en dienstverleners van Plotternederland.nl voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

8c. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.

(9) Contact
Heeft u vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Plotternederland.nl
de Wieken 20
1777 HT Hippolytushoef

E-mail : info@plotternederland.nl
KvK-nummer: 64539040

Settings

Click for more products.
No products were found.

Menu